Vi hjelper deg slik at annonsen din blir synlig på riktig sted til riktig tid for riktig målgruppe. Vi jobber primært med digitale medier og trykte medier. Innen digitale medier kan vi hjelpe deg med såkalt programmatisk annonsekjøp (RTB), slik at du kan nå din målgruppe mest mulig kostnadseffektivt i relevante medier. Her kan vi hjelpe deg med å synliggjøre deg overfor svært veldefinerte målgrupper, og vi kan følge opp og vise dine annonser til alle som har vært innom din hjemmeside.
Vi kan også hjelpe deg med å sette opp gode kampanjer på Facebook for å engasjere din målgruppe i dine produkter. Og vi kan hjelpe deg med å komme høyt opp på treffene når folk søker på Google etter din type produkter.
I alle tilfeller får du fulle rapporter som viser visninger, klikk og konverteringer, og vi kan hjelpe deg med å optimalisere dine kampanjer slik at du får best mulig resultater. En god mediemiks omfatter også trykte medier, og vi vet fra undersøkelser at båtblader er en svært viktig informasjonskilde for båtfolk,der leserne er svært mottakelige for annonser.

Ja, jeg vil annonsere i riktige kanaler.