Annonsørinnhold With Marine AS

Annonsørinnhold With Marine AS

Konkurrenter i samme båt

Kjell Inge Heiberg og Christen With har seilt sammen, men har vært konkurrenter i yrkeslivet. Nå er de i samme båt også der.– Jeg har alltid ønsket å hjelpe kundene mine på beste måte, men dette har ikke alltid vært like lett i en enmannsbedrift, sier Kjell Inge Heiberg, som ofte jobber i toppen av riggen når andre kunder ringer.

Kjell Inge har derfor etter nøye overveielse valgt å selge riggverkstedet og bedriften sin, Heiberg Rigg AS – inklusive seg selv – til With Marine AS.

– Dette er vi veldig glade for å kunne fortelle, og det passer godt inn i de strategiske planene våre som vi jobber intenst med å realisere, sier Christen With.

Christen og Kjell Inge kjenner hverandre godt fra før. De har seilt sammen som mannskap om bord i kong Haralds «Fram»-båter og senest i 8-meteren «Sira», der Kjell Inge nå er storseilstrimmer, mens Christen leverer seil, rigg og relaterte tjenester.

SIRA: Kjell Inge Heiberg seiler fast om bord i kong Haralds 8-meter «Sira», mens With Marine AS er leverandør av North Sails til båten.

SIRA: Kjell Inge Heiberg seiler fast om bord i kong Haralds 8-meter «Sira», mens With Marine AS er leverandør av North Sails til båten.

Seilerne er vinnerne

Nå er de to på sett og vis i samme båt igjen, og de mener vinnerne i denne prosessen er seilerne.

– «Våre kunder kommer først» er en del av visjonen vår. Nå økes kapasiteten, mer ekspertise samles i laget – og med det også evnen vår til å møte kundens behov og forventninger.

Og de kan være ulike; seilere flest er slett ikke ensartet.

UTSTYR: With Marine AS har det spesialverktøyet som trengs for å kunne utføre riggarbeid på alle typer seilbåter.

UTSTYR: With Marine AS har det spesialverktøyet som trengs for å kunne utføre riggarbeid på alle typer seilbåter.

– Turseilerne vil ha komfort og sikkerhet, mens regattaseilerne ønsker fart og høyde. Felles for dem er at de må ha de rette løsningene som virker på en forutsigbar og effektiv måte. Sammenslåingen med Heiberg Rigg AS styrker oss i å kunne hjelpe kundene våre med nettopp dette. Kjell Inge har drevet etter samme filosofi som oss, der det å finne gode løsninger og yte service har stått i fokus. Når vi nå slår kreftene sammen, vil vi kunne få enda bedre forutsetninger for å levere gode tjenester til seilerne, sier With.

Utfordrende sesong-bransje

Han forteller at de i flere år har jobbet strategisk og systematisk med å forbedre egen yteevne. Interne prosesser har bidratt til å forme klare roller og rutiner.

– Vi sammenligner bedriften vår med en regattabåt der hele laget blir bedre gjennom trening og læring. Alle «om bord» har viktige roller, og vi må ha blikket rettet ut av båten for å håndtere et marked som er i stadig endring. Det tette samarbeidet vi har med North Sails inspirerer også til å utvikle oss. Dette setter oss i stand til å kunne levere det kundene våre vil ha og har behov for. Vi  har innsett at vi må bli litt større for å bli bedre, og Heiberg Rigg bidrar blant annet til dette.

With Marine AS, som ble etablert i 1957, har i dag 10 ansatte. I tillegg har bedriften ressurser gjennom et stort nettverk, noe som gir fleksibilitet når det står på som verst i en sesongpreget bransje. Ved siden av riggverkstedet selger With Marine AS seil fra North Sails og tilbyr all type seilservice.

– Vi har holdt på lenge og jobbet hardt i dette faget, og vi har fått stor respekt for at dette er både utfordrende og vanskelig. Kundene våre er alle forskjellige. De har ulik kunnskap, ulike budsjetter, forskjellige ambisjoner og ingen båter er like. Det er vårt ansvar å levere kvalitet og finne løsninger som seilerne – enten de er tur- eller regattaseilere – blir fornøyde med og har utbytte av i mange år, sier Christen With.

Kan fordele krefter og innsats

Hvert år, i april og mai, er det høysesong på riggverkstedet. Da skal alle på vannet og sette riggen, og ved at de nå er blitt flere på riggverkstedet og får tilført Kjell Inge Heibergs årelange ekspertise og erfaring, kan With Marine AS allokere kapasiteten der den trengs og når den trengs. Heiberg Riggs verksted i Drøbak vil bli opprettholdt og videreutviklet.

– Ved at vi nå er blitt flere og har innrettet driften gjennom effektivisering og tydelige rutiner, kan hele laget vårt bruke krefter og kunnskap på det vi kan best og det vi synes er morsomst, nemlig å være på brygga blant seilere og hjelpe dem, sier Christen With.

PÅ BRYGGA: Å være på brygga og hjelpe seilerne er den morsomste delen av det å drive et riggverksted.

PÅ BRYGGA: Å være på brygga og hjelpe seilerne er den morsomste delen av det å drive et riggverksted.

– De gamle kundene mine vil få den samme hjelpen som før og vel så det, og With Marine AS vil få en større nærhet til Østfold-området. Dessuten får Heitmann Marin AS, som vi leier lokaler av, også glede av With Marines kunnskaper og erfaring, sier Kjell Inge Heiberg.

– Ja, det vil nok gå mange biler frem og tilbake mellom Drøbak og Leangbukta i Asker i løpet av en uke. I Drøbak vil vi også ta imot seil som skal repareres eller ha service. Lokaliseringen i Drøbak vil korte ned avstanden til kundene våre i denne delen av landet, sier With.

With Marine AS samarbeider også med Ship Shape i Stavanger og Nautic Charter i Bergen for å gi et bedre tilbud også i disse områdene.

10 ANSATTE: Per i dag har With Marine AS 10 ansatte, blant dem den tidligere Volvo Ocean Race-seileren Nick Willets, som står mellom Christen og Kjell Inge.

10 ANSATTE: Per i dag har With Marine AS 10 ansatte, blant dem den tidligere Volvo Ocean Race-seileren Nick Willets, som står mellom Christen og Kjell Inge.